طرز تهیه پنیر لیقوان
پنیر لیقوان از شیر تازه گوسفند تولید میشود