نحوه تهیه پنیر گوسفندی لیقوان

نحوه تهیه پنیر گوسفندی لیقوان  پنیر لیقوان از پنیرهای سنتی و پر طرفدار است که از شیر تازه گو سفند به سادگی میتوان  آن را در منزل تهیه. یکی از معروف‌ترین انواع پنیر، پنیر لیقوان است که احتمال آن را زیاد شنیده‌اید؛ این پنیر از شیر  گوسفندی تولید میشود.اما میتوان از شیر گاو هم پنیری […]

راز پنیر لیقوان

استفاده از شیر تازه گوسفندی ذر تولید پنیر لیقوان و همچنین روش ساخت خاص و رسیدگی و کهنگی پنیر لیقوان علت طعم خوش آن است

قیمت پنیر لیقوان سال ۱۴۰۱

قیمت پنیر لیقوان با کاهش جمعیت دام سبک کشور و حذف ارز ۴۲۰۰ تومنی در سال ۱۴۰۱ قیمت افزایش داشت
۰۹۱۴۵۹۰۰۰۷۷ امین ناصح لیقوان تولیدی فاخر لبن