نوشته‌ها

پنیر لیقوان حلب

خرید پنیر لیقوان حلب

بسته بندی اصلی پنیر لیقوان حلب ۱۷ کیلویی است

پنیر لیقوان حلب

که پنیر تازه را در آن می چینند و نگهداری میکنند.گاها برای مصارف دیگر یا خرده فروشی پنیر را از حلب ۱۷ کیلویی خارج میکنند و  به صورت ۲۰۰-۴۰۰-و ۸۰۰ گرمی بسته بندی میکنند.و خرید و فروشی پنیر لیقوان هم اکثرا به صورت حلب است.و برای خرید آن هم باید پنیر را از گوشه باز کنید و ابکشی کنید و یک کیلو هم برای ظرف پنیر کسر کنید تا وزن حلب بله دست بیاید.

ابزار و امکانات مورد نیاز برای خرید و فروش پنیر لیقوان حلب

اولا قبل از خرید پنیر لیقوان باید محل نگهداری پنیر را فراهم کنیم. محل نگهداری باید دور از نور مستقیم آفتاب باشدو دمای ۴-۲درجه باشد.

دوما باید لحیم کاری حلب  را بلد باشید تا در صورتی که پنیرتان نارس بود بتوانید حلب باز شده را لحیم کاری کنید.

سوما ترجیحا یک خودری یخچال دار برای پخش

مشکلات فروش پنیر لیقوان حلب

فروش پنیر های بسته بندی مهارت خاصی نیاز ندارد.

اما برای فروش پنیر حلب باید به این موارد دقت کنیم:

اولا :حلب پنیر را از ته حلب باز کنید.تا اگر نرمی یا نارس بودن داشت قبل از تحویل به مشتری متوحه بشوید. و با کار هایی که متعاقبا گفته خواهد شد مشکل نرمی پنیر را رفع کنید.

دوما :درب حلب را کاملا باز نکنید. به هیچ وجه درب حلب را کاملا باز نکنید

چون هرگز پنیر مشکل داری که درب آن کاملا باز شده توسط کارگاه برگشت داده نخواهد شد. و اگر نارس باشد و کاملا باز شده باشد حتما خراب میشود چون قابل لحیم کاری نیست.

 برای نشان دادن پنیرتان به مشتری گوشه حلب  را از ته حلب  کمی باز کنید. به بالا خم کنید و  از هما جا آب پنیر را خالی کنید یک کیلو گرم برای ظرف حلبی پنیر کسر کنید و پنیرتان را تحویل مشتری دهید.

اگر بعد از باز کردن گوشه آن دیید پنیر داخل حلب نرم است محل باز شدگی ان را لحیم کاری کنید.تا در محیط ایزوله  فرایند رسش پنیر انجام گیرد.