نوشته‌ها

پنیر لیقوان از شیر تازه گوسفند تولید میشود

پنیر لیقوان

پنیر لیقوان گوسفندی چیست

پنیر لیقوان گوسفندی نوعی پنیر گوسفندی نیمه مرطوب و پرچرب است. و در حال حاضر تنها پنیری است که در ایران از شیرگوسفند تولید میشود.البته پنیر های گوسفندی دیگری هم در حد خانگی و دستی از شیر گوسفند تولید میشود. اما ب علت نداشتن صرفه اقتصادی به صورت کارگاهی و کارخانه ای تولید نمیشود.

طعم پنیر لیقوان

پنیر لیقوان طعمی ترد دارد. کمی به ترشی میزند.و به علت نگهداری شدن در شورآب کمی شور است.

شکل و قالب بندی پنیر لیقوان

پنیر لیقوان داری رنگ سفید است. قالب بندی درست و محکمی دارد.اگر یک ذره از آن را روی پوست دست بمالید مانند کرم عمل میکند و جذب پوست میشود.و همچنین دارای حفره هایی است که بسته به کیفیت شیر اندازه و تعداد حفره ها متفاوت است.معمولات پنیر دارای حفره های کم و اندازه بزرگ (یک سوم نخود)از شیر بهتری تولید شده و خوش طعم تر است.

حلب و نگهداری پنیر لیقوان

پنیر لیقوان را پس از تولید در حلب های بهداشتی مخصوص میچینند.و با دستگاه درب آن را کاملا پرس میکنند. تا در محیط ایزوله حلب پنیر تخمییر شود.سه ماه پس از تولید پنیر قابل مصرف است.برای طعم بهتر پنیر آن را به مدت دو ماه در زاغه های مخصوص پنیر نگهداری میکنند. و سپس به سردخانه انتقال میدهند. 

انواع پنیر لیقوان

پنیر اصل لیقوان یا سوپر لیقوان:  پنیر اصل لیقوان پنیر حاصل شده از شیر خالص گوسفندی منطقه لیقوان یعنی اطراف کوه سهند است.در این مناطق چراکاه ها به صورت خود رو بوده و برای تولید این پنیر از آب روستای لیقوان استفاده میشود که از بهترین چشمه کوه سهند برای آبرسانی روستای لیقوان استفاده شده و طعم ترد پنیر اصل لیقوان هم به خاطر استفاده از آب سیستم لوله کشی آب شرب لیقوان در تولید پنیر است. 

پنیر معمولی لیقوان یا پنیر لیقوان:پنیر معمولی لیقوان از شیر روستا های اطراف تبریز تولید میشود. گاها به علت نزدیکی فاصله برای تولید پنیر به لبقوان آورده میشود تا در آب و هوای لیقوان که برای تولید پنیر عالی است فراوری شود.و کیفیت متغییری دارد گاها به علت تولید در مناطق ییلاقی شبیه پنیر سوپر لیقوان است و گاها به علت آب و هوای نامطبوع و کیفیت پایین شیر کیفیت بسیار پایینی دارد.

پنیر مغان:پنیر مغان پنیر گوسفندی نیست و حاوی مقادیری شیر گاو است.البته گاها پنیر خالص گوسفندی هم در مغان تولید میشود.به علت حجم بالای تولید در دشت مغان اکثر پنیر های گاوی. گاوی گوسفندی و پنیر های متفرقه به اسم مغان فروخته میشوند.پنیر مغان قیمت مناسبی دارد.